5.6/10
1,296

یک سیاستمدار بریتانیایی هندی‌تبار به نام کاران خانا که به قتل همسرش متهم شده‌است، به وکیل خود می‌گوید که همسرش توسط یک روح به قتل رسیده‌ و آن روح باید در دادگاه محاکمه شود و...

فیلم های پیشنهادی