یک زن که تنها فرزند خانواده اش بوده است، متوجه می شود که پدرش اهدا کننده ی اسپرم بوده و فرزندان زیادی دارد.

کارگردان:

سریال های پیشنهادی