2.5/10
95

دو بهترین دوست برای تعطیلات آخر هفته فقط یک خانه ساحلی را اجاره می کنند تا دریابند که رزرو آن دو برابر شده است ، بنابراین آنها مجبورند مکان را با دو زن زیبا به ...