کیت کین به عنوان زن خفاشی برای برقراری عدالت در گاتهام دست به کار می‌شود....

کارگردان:

سریال های پیشنهادی