این مستند درمورد اقیانوس میباشد که شامل تاریخ انسانها است و تمام تاثیرات آن بر روی زندگی مردم دنیا از سال ها قبل تا الان را بررسی میکند...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی