7.8/10
5,308

داستانی براساس واقعیت در مورد دکتری که به علت همجنسگرا بودنش از کارش اخراج می شود و مشکلاتی که برایش بوجود می آید ...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی