این سریال یک مجموعه ی کمدی است که زندگی جوانان را در روستا های مدرن انگلستان بررسی می کند ...

کارگردان: