6/10
2,425

موضوع این فیلم کمدی در مورد چند دوست در یک دبیرستان می باشد که پروژه ای را ناقص درست می کنند و باعث ایجاد یک صوت گوش خراش می شود و حال پلیس برای دستگیری آنها وارد عمل می شود ...

فیلم های پیشنهادی