5.2/10
322

داستان در مورد مردی بنام «جان ویتمور» می باشد که پس از بیدار شدن متوجه می شود که همسرش به طرز غافلگیرانه ای ربوده شده و پس از جستجو در اتاق یک ضیط صوت پیدا می کند که صدای فرد ناشناخته ای ضبط شده و از «جان» در قبال آزادی همسرش یک درخواست دارد ...

فیلم های پیشنهادی