داستان در مورد کارگردانی کره ایی می باشد که در حالی فیلم برداری فیلم جدیدش در ژاپن است ...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی