"خوان" پسر نوجوانیست که به تازگی در یک باند خطرناک عضو می شود. پس از مدتی عمویش به او زنگ زده و می خواهد وی را ملاقات کند و "خوان" به پیش او رفته و به طور اتفاقی باعث یک حادثه می شود و قانون او را به جرمی که انجام نداده متهم می کند. حالا "خوان" بین وفاداری به عموی خود و قانون گرفتار شده است و ...

فیلم های پیشنهادی