هتی ، یک زن عجیب آمریکایی آفریقایی تبار ، با دو دوست مستقیم خود در حال پیوستن است ، زیرا همه سعی می کنند رویاهای خود را به واقعیت بپیوندند.

سریال های پیشنهادی