داستان این فیلم درباره زندگی مهاجران ایرانی و به ویژه مهاجران سوئدی می باشد

کارگردان:
ستارگان: