داستان هایی از جرم و هوای نفس که در اوکلند نیوزلند بین سال های 1974 تا 1979 اتفاق می افتد . . .

لینک های دانلود سریال

سریال های پیشنهادی