3.6/10
17

یک مادر جوان بی خانمان که به مدت هفت سال در کار خلاف و قاچاق مواد مخدر بوده است تا زندگی خوبی برای پسرش فراهم کند، یک روز تصمیم می گیرد از این کار بیرون آید اما رئیس او که یک قاچاقچی بی رحم است با این کار او مخالف است و ...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی