5.4/10
2,771

یک زن و شوهر جوان خانه رویایی خود را بعد از مدتی خریداری می کنند و به آنجا می روند. اما بی خبر از تاریخ هولناک آنجا هستند و به زودی مشخص می شود که آنها در خانه تنها نیستند و یک شخص و یا یک چیز نامعلوم می خواهد آنها را آزار دهد و ...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی