5.9/10
1,650

تصاویری در مغز "آرتور" شکل می گیرد، صداهایی در ذهنش وزوز کرده و جملاتی نامفهوم شنیده می شود. "آرتور" به نظر می رسد دچار یک حادثه شده است، اما آیا او یک پسر کوچک را زیر گرفته؟ و اینکه او نزدیک پاریس و به دور از محل زندگی خود چه می خواهد ...

فیلم های پیشنهادی