6.9/10
61,898

داستان دو دوست در شهر لس آنجلس و ستیزی که بین آن‌ها در می گیرد...