7.3/10
1,865

مردی پس از مرگ مادرش تلاش می کند معنای زندگی خود و دنیای اطرافش را درک کرده و با تنها خانواده باقیمانده اش یعنی برادر خود رابطه برقرار کند...

فیلم های پیشنهادی