"موسی" جوان پس از ابتلا ساکنان دهکده اش به یک بیماری مرموز یتیم می شود. برای کمک به مادربزرگش، او با آخرین هدیه پدرش، یک طبل، به ژوهانسبورگ می رود تا کاری بدست آورده و عمویش را پیدا کند و...

کارگردان:
ستارگان: