یک قاتل ایرانی برای کشتن فردی که قبلا در دربار شاه ایران خدمت می کرده به امریکا می رود...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی