7.7/10
6,231

شهری کوچک در جنوب غربی فرانسه، تابستان سال 1944. "لوسین" هجده ساله که پدرش در آلمان زندانی بوده و مادرش با کارفرمای خود قرار گذاشته، برای پلیس آلمان کار می کند. او بعدها با دختر یهودی ثروتمندی آشنا می شود و...

فیلم های پیشنهادی