5.4/10
4,126

داستان در مورد مردی می باشد که زنان را اغفال کرده و سپس آنها را می کُشد تا عطش پایان ناپذیرش به خون زنان را برطرف کند...

فیلم های پیشنهادی