بریزی و فرانک از جنگ جهانی برگشته‌اند تا ببینند چه بلایی سر مزرعه عموی فرانک آمده است. فرانک مطمئن است که عمویش می‌خواست این زمین مال او شود اما او هنوز از موج انفجار وحشت دارد، بنابراین بریزی خود تنها برای جستجو می‌رود.

فیلم های پیشنهادی