7.5/10
10,993

برداشتی سینمایی و عجیب از رمان مشهور "آلیس در سرزمین عجایب" که با زندگی یک بازیگر واقعی "آلیس" و تعدادی شخصیت کارتونی آمیخته شده است...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی