این فیلم براساس رمان معروف لئوپولد فون زاخ مازوخ ساخته شده است.این فیلم در مورد امیال منحرف شده می باشد ...

فیلم های پیشنهادی