6/10
5,262

داستان در مورد روانپزشکی است که برای درمان یک دختر جوان آسیب دیده به خدمت گرفته می شود و...

کارگردان: