دو بچه، دیلن و کایل، از خانه در کریسمس فرار می کنند و یک شب از سحر و جادو و ترور در خیابان های شهر دوبلین را می گذرانند.

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی