سومین استند آپ کمدی ریکی جرویز که در سالن Hammersmith Apollo لندن به اجرا در آمد.

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی