4.8/10
105

این فیلم داستان یک پسر برده و سگ می باشد که از مزارع اربابش فرار می کنند، به ارتش اتحادیه می پیوندند و باید در میدان نبرد با ارباب سابق خود روبرو شوند.

فیلم های پیشنهادی