8.1/10
13,751

داستان یک انقلابی جوان که نیروهای مقاومتی برای مقابله با حکمرانی بریتانیا در هندوستان را راه اندازی می کند...

فیلم های پیشنهادی