6.1/10
102,045

داستان درباره "لوسی کلسون" ( ساندرا بولاک ) وکیلی باهوش اما عصبی و موکل ثروتمند و جذاب او ( هیو گرانت ) است...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی