زنی با مردی جذاب آشنا شده و عاشق می شود، آنها با هم ازدواج کرده و زندگی مشترکشان را آغاز می کنند. در حالیکه آنها سالخورده شده و بچه دار می شوند، اخلاق مرد بدتر می شود و...

فیلم های پیشنهادی