6/10
15,773

داستان کلاسیک "رودیارد کیپلینگ" به نام پسر جنگل، در مورد پسری است که از بچگی در جنگل کنار حیوانات بدنیا آمده و می خواهد پادشاه جنگل شود و ...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی