6.6/10
1,054

یک بیمار مبتلا به شیزوفرنی در رستوران برادرش دست به خرابکاریهای بسیاری می زند و...

فیلم های پیشنهادی