به شهر LEGO خوش آمدید. یک کلان شهر مدرن پر از آتشین ترین آتش نشانان ، کرم پلیس زراعی و بسیاری از BLOCKHEADS.

کارگردان:

سریال های پیشنهادی