این فیلم درام داستان زندگی یک پسر جوان به نام جان را روایت می کند. او نان آور یک خانواده ی پریشان است. پیش زمینه ی خانوادگی پر هرج و مرج و جنجال آمیز او باعث شده است این پسر از دستیابی به آرزوهایش بازماند. او عاشق یک دختر روستایی شده و...

کارگردان:
ستارگان: