5.6/10
5,559

یک گروه از Ultramarines به تماس مهمی که از قصر شاهنشاهی جهانی دریافت کرده اند پاسخ میدهند. گروهی از امپراتوری در آنجا مستقر شده بودند اما هیچ پاسخی از آنها دریافت نشد. این گروه می کوشند که پی ببرند در آنجا چه اتفاقی افتاده است...

لینک های دانلود فیلم

دانلود نسخه اصلی

BRRip 1080
MKV
حجم فایل: 1.113 GB
رزولوشن: 1920x1080
Encoder:Exclusive
BRRip 720
MKV
حجم فایل: 591 MB
رزولوشن: 1280x720
Encoder:Exclusive
BRRip 1080 x265
MKV
حجم فایل: 1.555 GB
رزولوشن: 1920x1080
Encoder:Exclusive
BRRip 720 x265
MKV
حجم فایل: 546 MB
رزولوشن: 1280x720
Encoder:Exclusive

لینک های دانلود دوبله فارسی

دانلود نسخه دوبله فارسی

1234
MKA
حجم فایل: 71 MB
رزولوشن:
Encoder:
BRRip 1080
MKV
حجم فایل: 1.182 GB
رزولوشن: 1920x1080
Encoder:Exclusive
BRRip 720
MKV
حجم فایل: 661 MB
رزولوشن: 1280x720
Encoder:Exclusive
BRRip 1080
MKV
حجم فایل: 1.623 GB
رزولوشن: 1920x1080
Encoder:Exclusive
BRRip 720
MKV
حجم فایل: 617 MB
رزولوشن: 1280x720
Encoder:Exclusive

فیلم های پیشنهادی